کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل


کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل در تاریخ 96/7/17 در دانشکده پیراپزشکی با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان برگزار گردید.تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب