مقدمه


 

به نام آرام بخش دل ها

" آيا در هنگام طوفان درختان را ديده ايد،

آنگاه كه به خود مي پيچند و خم مي شوند،

برف روي شانه هايشان سنگيني مي كند،

تا بدانجا كه شاخه هايشان در مقابل زمين،

سر تعظيم فرود مي آورند،

اما بندرت مي شكنند،

و به محض فرو كش كردن طوفان و آب شدن برف ها، بتدريج استوارتر از گذشته بر مي خيزند."

مقدمه :

گاهي اوقات طبيعت، صحنههايي از توان مثبتنگری و قدرت تابآوري خود را چنان با غرور و افتخار بهنمايش ميگذارد كه انسانها را شگفزده كرده و به تفكر وا ميدارد. چنین توانمندیهایی از زمان تولد اين جهان، بهطور ذاتي در وجود طبيعت و خود انسان به بديعه گذارده شده است كه با تفكر در طبیعت به راحتي ميتوانيم به وجود اين قدرت عظيم، شهادت دهيم. بحرانها و بلاياي طبيعي مثل سيل، طوفان، زلزله، تغييرات شديد آب و هوايي، سرما يا گرماي شديد طولاني مدت، كم آبي و...  كل اكوسيستم از طبيعت سبز گرفته تا انواع جانداران را تحت تأثير و مورد تهديد قرار ميدهد. بخشهایی از اين اكوسيستم در شرايط سخت، تاب نميآورند و بهتدريج محكوم به فنا ميشوند ولي انواعي از جانوران و گياهان كه از تابآوري بالاتري برخوردارند، پس از مدتي، باز قد برافراشته و زندگي را از نو و با شرايطي جديد ولي رو به رشد آغاز ميكنند. همانگونه كه در شعر بالا به زيبايي بيان شده است، درختان از شاخههاي خميده و شكسته خود نااميد نشده با هدف رشدي مداوم با جوانههاي تازه و شاخههاي قويتر، شروع به شكوفا شدن ميكنند. مقاومت طبيعت براي زندگي كردن و رشد یافتن و همچنین قدرت سازگاري شگفت انگيز آن را در وجود بسیاری از انسانها نيز شاهد هستيم. انسانهایی که در سختترین شرایط زندگی مثل شرایط جنگزده، قحطیزده و ... که هر لحظه با گرسنگی و مرگ دست و پنجه نرم میکند چه انسانهايي حتي با جثههاي معمولي و ضعيف ولي با همتي بلند، اميدوار به آيندهاي روشن و متكي بر معنای والای زندگی كه ريشه در اعتماد به قدرت نامتناهي پروردگار خود داشتند، توانستند هم زنده بمانند و هم به رشد و شكوفايي برسند در حاليكه هر روز تعدادي از همان افراد حتی با جثه های قویتر، بهدلیل نااميدي و عدم وجود یک معنای ژرف برای زندگی، خود را در مسير منجر به مرگ تدريجي ميسپردند و يا به طرق مختلف، دست به خودكشي ميزدند.

انسانهاي بزرگ، دارای ويژگيهاي شخصيتي قابل ستايشي هستند كه ريشه در معنای زندگی، هوش معنوی و ارتباط قلبی با خدا دارد که منجر به  شکاگیری باورهای مثبتنگرانه و تابآورانه در آنان میگردد. مثبتنگري و تابآوري، دو مقوله بسيار مهم در تداوم زندگي رضايتبخش توأم با آرامش بهويژه در موقعيتهاي دشوار زندگي هستند.

ما در این سایت سعی خواهیم کرد شما را با این دو مقوله، بیشتر آشنا کرده و تمرینات عملی مختلفی را برای ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانی شما عزیزان ارائه کنیم.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای کلیه علاقمندان و مراجعان بخش مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

هایده فیضی پور

مسئول اداره مشاوره و سلامت روان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

 

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب