معرفی رییس اداره مشاوره


نام : هایده

نام خانوادگی : فیضی پور

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

سمت : رئیس اداره مشاوره

 

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب