مسابقه ی کتابخوانیاداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی مسابقه کتابخوانی برگزار میکند و برای نفرات اول جوایزی درنظر میگیرد ( تمام سکه ، نیم سکه ، ربع سکه)
کتاب منتخب برای مسابقه "راه های موفقیت تحصیلی"بود 
برای اطلاع رسانی این طرح به دانشجویان پوستر هایی طراحی و تهیه شدند که در معرض دید دانشجویان از جمله تمامی دانشکده ها، خوابگاه ها و سایت معاونت دانشگاه الصاق شد
برای دستیابی آسان دستیابی به این کتاب از تاریخ 25.10.95 لغایت 6.11.95 در سلف غذاخوری دانشگاه میز و صندلی جهت فروش کتاب توسط همتایاران تهیه شد
با احتساب حداقل نه روز برای مطاله و تهیه سوالات آزمون در تاریخ 16.11.95 در نمازخانه سایت نازلو و سالن ابن سینا ستاد آزمون برگزار شد
سپس برگه های آزمون بررسی و اصلاح شده و نفرات برتر مشخص شدند و جوایزشان در 22 بهمن در روز جشن دهه فجر اهدا شدتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب