سوگندنامه


تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ‏ا‏‏‏ی به روان‏شناسان ومشاوران کشور:

"حتما مسئله ایمان دینی وتعهد دینی وپایبندی به مسائل دین را در مجموعه کارها و برنامه ریزی‏هایتان بیاورید. "

اینجانب، به‏ عنوان روان‏شناس/ مشاور اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانیت  قرآن کریم پیمان می‏بندم که:

  • همواره در ارائه خدمات روان‏شناسی ومشاوره مقیّد به موازین اخلاقی ومتعهّد به رعایت ارزش‏های دینی و پایبند به منشور اخلاقی سازمان نظام روان‏شناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران باشم.

  • در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مراجعان و تقویت باورهای دینی تعهدات اخلاقی ایشان از هیچ کوششی فرو گذار نباشم.

  • برای مراجعان خود، همواره محیطی امن در بستر موازین اخلاقی وشرعی فراهم نموده و از پدیدآیی احساس ناامنی در مراجعان خود پیش‏گیری نمایم.

  • همواره محرم راز مراجعان بوده، دانسته‏ها واطلاعات لازمی که در فرآیند ارائه خدمات روان‏شناسی‏ ومشاوره از مراجعان خود دریافت می‏دارم را به مشابه امانت‏ هایی الهی تلقی نموده، هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم.

  • در فعالیت‏ های حرفه‏ای خود با مراجعان، ثابت قدم بوده، هرگز براساس سلائق شخصی و کشش‏های نفسانی با مراجعان تعامل ننمایم و خارج از قلمرو حرفه‏ای با ایشان ارتباط برقرار ننمایم و از به‏کار بردن روش‏ها و راه‏کارهایی که با موازین شرعی در تعارض می‏باشند اجتناب نمایم.

  • در امور خاصّی که خارج از حوزه تخصصی‏ام می‏باشد، وارد نشده وعنداللزوم مراجع یا مراجعانم را به متخصصان ذی‏صلاح ارجاع دهم.

  • متعهد می‏شوم این منشور اخلاقی را برای مشاهده همه مراجعان در محلی مناسب نصب نمایم.تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب