دفاتر اداره مشاوره


دفاتر اداره مشاوره و سلامت روان

دفاتر خوابگاه ها

دفاتر دانشکده ها

دفتر مشاوره خوابگاه کوثر

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی

دفتر مشاوره خوابگاه بوستان

دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

دفتر مشاوره خوابگاه گلستان

دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی

دفتر مشاوره خوابگاه شهدای گمنام

 

دفتر مشاوره خوابگاهشهید قلی پور

 

دفتر مشاوره خوابگاه شهید اسماعیل زاده

 

 

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب