تقدیر از دانشجویان همتایار


تقدیر رییس اداره مشاوره خانم فیضی پور  از دانشجویان همتایار و برای تدریس کارگاه مهارت زندگی به دانشجویان جدیدالورودتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب